Adrichem Psychologie

praktijk voor supervisie en forensische diagnostiek

OVER MIJ

Adrichem Psychologie is een psychologisch adviesbureau voor supervisie diagnostiek en forensische diagnostiek. 

SUPERVISIE

Adrichem Psychologie biedt supervisie diagnostiek. Afhankelijk van jouw wensen vindt dit face to face, online of blended plaats.

PRO JUSTITIA

Adrichem Psychologie schrijft forensische rapportages voor de strafrechtketen, het zogeheten onderzoek pro Justitia.

OVER MIJ

Adrichem Psychologie is een psychologisch adviesbureau. De onderneming richt zich op supervisie diagnostiek en het onderzoek pro Justitia.

Mijn naam is Patrick Adrichem. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en rapporteur pro Justitia. 


Begin 2008 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen de Parnassia Groep heb ik sindsdien, op uiteenlopende afdelingen, brede ervaring opgedaan in het forensische en reguliere werkveld van de geestelijke gezondheidszorg, als behandelaar en als diagnosticus. 


In 2012 ben ik gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog. Aansluitend heb ik de pro Justitia opleiding gevolgd om mij verder te bekwamen als forensisch rapporteur.

Sinds 2019 ben ik, eveneens binnen de Parnassia Groep, in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog/psychotherapeut). Naast mijn reguliere werkzaamheden leg ik mij, als forensisch rapporteur, toe op het psychologisch onderzoeken van verdachten. 


Ik ben BIG-geregistreerd en opgenomen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Ga naar LinkedIn om meer te lezen over mijn werkplekken. 

SUPERVISIE

Adrichem Psychologie biedt supervisie diagnostiek. Afhankelijk van jouw wensen vindt dit face to face, online of blended plaats.

In mijn werk heb ik ruime ervaring met het geven van supervisie diagnostiek aan psychologen in opleiding, basispsychologen en GZ-psychologen in opleiding. 


Sinds 2008 heb ik op diverse diagnostiek- en behandelafdelingen gewerkt. Op deze afdelingen heb ik mij, naast het geven van behandelingen, altijd nadrukkelijk bezig gehouden met psychodiagnostiek (zowel testdiagnostiek als procesdiagnostiek). Sinds 2015 ben ik tevens werkzaam als forensisch rapporteur. Het uitvoeren van diagnostische onderzoeken, evenals het geven van werkbegeleiding en supervisie, is een ‘core business’ in mijn werk. 


Ik ben deskundig op het gebied van (differentiaal)diagnostisch onderzoek naar intelligentie (inclusief verstandelijke beperking), ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme) en persoonlijkheid (structuur en classificatie). 

Momenteel doe ik, in het kader van mijn opleiding tot specialist, wetenschappelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de SCID-5-S, een semigestructureerd interview om syndroomstoornissen in kaart te brengen.


Ben je psycholoog in opleiding (stagiaire psychologie), GZ-psycholoog in opleiding (PioG) of ben je niet in opleiding en heb je behoefte aan extra deskundigheid op het gebied van diagnostiek? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. 


Het tarief bedraagt 95 euro per individuele supervisie, face to face en/of online (via een beveiligd platform). Uiteraard kan supervisie ook in groepsverband plaatsvinden.

PRO JUSTITIA

Adrichem Psychologie schrijft forensische rapportages voor de strafrechtketen, het zogeheten onderzoek pro Justitia.

De rechter staat bij strafzaken voor de ingewikkelde taak om te oordelen over de (on)schuld van een verdachte. Een complicerende factor is dat een verdachte ten tijde van de tenlastegelegde feiten in een geestestoestand kan hebben verkeerd, die van invloed was op zijn/haar gedrag. Bij aanwijzingen hiervoor kan de rechter meer informatie verlangen over de persoonlijkheid van de verdachte. Zij kan dan een onafhankelijk rapporteur inschakelen voor een onderzoek pro Justitia.


Ieder onderzoek pro Justitia kent een aantal vaste vraagstellingen. Zo wordt nagegaan of ten tijde van de ten laste gelegde feiten bij de verdachte sprake was van een psychische stoornis. Onderzocht wordt in hoeverre deze geestestoestand van invloed is geweest op het tenlastegelegde. Dit wordt de mate van toerekenen genoemd. 


Verder wordt gekeken wat het recidiverisico is en in hoeverre een verplichte behandeling (binnen een strafrechtelijk kader) noodzakelijk is om dit risico af te wenden.

Vaak vindt eerst bestudering van het strafdossier plaats. Tijdens gesprekken met de verdachte wordt ingegaan op de levensgeschiedenis en de tenlastegelegde feiten. Ook vindt psychologisch testonderzoek plaats, zoals afname van een intelligentietest, vragenlijsten en interviews. Ten slotte kunnen referenten uit de omgeving van de verdachte en andere bronnen worden geraadpleegd. 


De verdachte wordt op de hoogte gesteld van de conclusies en het advies van de rapporteur. Daarna wordt het definitieve rapport uitgebracht. De rechter zal bij het bepalen van het vonnis het advies van de rapporteur betrekken.


Rapporteurs, inclusief ikzelf, zijn opgenomen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

CONTACT

Heb je vragen of wil je een vrijblijvende kennismaking? Neem gerust contact op.

drs. P.J. (Patrick) Adrichem

info@adrichempsychologie.nl

www.adrichempsychologie.nl

BIG    19919143125

KvK    62597841

© 2020 Adrichem Psychologie