p s y c h o l o g i s c h   a d v i e s b u r e a u

informatie OVER

Adrichem Psychologie is een psychologisch adviesbureau. De onderneming biedt supervisie diagnostiek en richt zich op het uitvoeren van het onderzoek Pro Justitia.


Patrick Adrichem is gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en rapporteur Pro Justitia. 

Hij heeft brede ervaring binnen het forensische en reguliere werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel is hij in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog). Naast zijn reguliere werkzaamheden legt hij zich, als forensisch rapporteur, toe op het psychologisch onderzoeken van verdachten. 


Patrick Adrichem is BIG-geregistreerd en opgenomen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

diagnostiek SUPERVISIE

Adrichem Psychologie biedt de mogelijkheid tot supervisie diagnostiek.


In zijn werk heeft Patrick Adrichem ruime ervaring met het geven van supervisie diagnostiek aan psychologen in opleiding, basispsychologen en GZ-psychologen in opleiding. Hij is deskundig op het gebied van (differentiaal)diagnostisch onderzoek naar intelligentie (inclusief verstandelijke beperking), ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme) en persoonlijkheid (structuur en classificatie). 


Ben je psycholoog in opleiding (stagiaire psychologie), GZ-psycholoog in opleiding (PioG) of ben je niet in opleiding en heb je behoefte aan extra deskundigheid op het gebied van diagnostiek? Neem vooral contact op. Het tarief bedraagt 95 euro per individuele supervisie. Uiteraard kan supervisie ook in groepsverband en/of online (via beeldbellen) plaatsvinden.

onderzoek PRO JUSTITIA

Adrichem Psychologie schrijft forensische rapportages voor de strafrechtketen, het zogeheten onderzoek Pro Justitia. Dit zijn (onafhankelijke) psychologische onderzoeken bij mensen, die worden verdacht van het plegen van een delict. Lees hieronder waarom een onderzoek Pro Justitia nodig is, wat wordt onderzocht en hoe het in zijn werk gaat.

waarom

De rechter staat bij strafzaken voor de ingewikkelde taak om te oordelen over de (on)schuld van een verdachte. Een complicerende factor is dat een verdachte ten tijde van de ten laste gelegde feiten in een geestestoestand kan hebben verkeerd, die van invloed was op zijn/haar gedrag. Bij aanwijzingen hiervoor kan de rechter meer informatie verlangen over de persoonlijkheid van de verdachte. Zij kan dan een onafhankelijk rapporteur inschakelen voor een onderzoek Pro Justitia.

wat

Ieder onderzoek Pro Justitia kent een aantal vaste vraagstellingen. Zo wordt nagegaan of ten tijde van de ten laste gelegde feiten bij de verdachte sprake was van een psychische stoornis. Onderzocht wordt in hoeverre deze geestestoestand van invloed is geweest op het ten laste gelegde. Dit wordt de mate van toerekenen genoemd. Verder wordt gekeken wat het recidiverisico is en in hoeverre een verplichte behandeling (binnen een strafrechtelijk kader) noodzakelijk is om dit risico af te wenden.

hoe

Vaak vindt eerst bestudering van het strafdossier plaats. Tijdens gesprekken met de verdachte wordt ingegaan op de levensgeschiedenis en de tenlastegelegde feiten. Ook vindt psychologisch testonderzoek plaats, zoals afname van een intelligentietest, vragenlijsten en interviews. Ten slotte kunnen referenten uit de omgeving van de verdachte en andere bronnen worden geraadpleegd. De verdachte wordt op de hoogte gesteld van de conclusies en het advies van de rapporteur. Daarna wordt het definitieve rapport uitgebracht. De rechter zal bij het bepalen van het vonnis het advies van de rapporteur betrekken.

in CONTACT

drs. P.J. (Patrick) Adrichem

GZ-psycholoog & Rapporteur Pro Justitia


www.adrichempsychologie.nl

info@adrichempsychologie.nl


BIG - 19919143125

KvK - 62597841